Ապագա ավտոբուսի միակցիչներ և կոշտ մետրային միակցիչներ